Liên quan đến các khu hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn, UBND TP Bảo Lộc gần đây đã liên tiếp có các văn bản gửi các sở, ngành liên quan để đề nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người sử dụng đất.  

Tình trạng hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa diễn ra rầm rộ tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm trong giai đoạn 2018 – 2021

Theo số liệu từ UBND TP Bảo Lộc, trong giai đoạn 2018 – 2021, trên địa bàn thành phố có 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới để tách tổng cộng 2.431 thửa đất.

Các khu đất này nằm trên địa bàn 7 phường, xã của TP Bảo Lộc. Trong đó, nhiều nhất là xã Đam Bri với 31 trường hợp hiến đất mở đường, tách 598 thửa; tiếp đến là phường Lộc Tiến với 25 trường hợp, tách 608 thửa; phường Lộc Phát với 21 trường hợp, tách 520 thửa; Phường II với 16 trường hợp, tách 322 thửa; phường Lộc Sơn với 11 trường hợp, tách 160 thửa; xã Lộc Châu với 8 trường hợp, tách 188 thửa; phường B’Lao với 3 trường hợp, tách 35 thửa.

Các khu đất hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa nêu trên chủ yếu nhằm mục đích “phân lô, bán nền”, hình thành các “dự án” bất động sản bất hợp pháp, với nhiều sai phạm mà báo chí đã phản ánh và Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra.

Ngày 7/7/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 121 về kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đến ngày 27/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra số 121; trong đó, giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 21/10/2021, Thanh tra tỉnh đã có văn bản chuyển 14 mã hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh 14 hồ sơ trong 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc để tiến hành điều tra, lập biên bản khám nghiệm hiện trường.

Nhiều “dự án” bất động sản sau khi “phân lô, bán nền” thì đóng cửa cho đến nay

Từ đó đến nay, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các khu đất của 115 trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa. Điều này đã làm phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, đề nghị được giải quyết các thủ tục hành chính của các chủ sử dụng đất.

Trả lời kiến nghị của UBND TP Bảo Lộc, ngày 5/6/2024, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin: Đối với 14 hồ sơ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết theo tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đề nghị UBND TP Bảo Lộc phối hợp tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan để phục vụ giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các hồ sơ còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra không nhận được tin báo về tội phạm của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nên không thuộc thẩm quyền giải quyết, đề nghị UBND TP Bảo Lộc liên hệ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để biết kết quả, làm cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và tránh việc khiếu nại tập thể, đông người, phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, cũng như hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có ý kiến, hướng dẫn đối với các trường hợp hiến đất, mở đường giao thông mới, tách thửa còn lại để có cơ sở giải quyết các thủ tục hành chính cho người sử dụng đất.

Đông Anh (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/kinh-te/202406/bao-loc-hon-2430-thua-dat-phan-lo-ban-nen-vuong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-aec1f32/