Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai công tác hỗ trợ công dân tỉnh Lâm Đồng đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về địa phương.

UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ công dân từ vùng dịch Đà Nẵng trở về địa phương Lâm Đồng, tổ chức cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thiết lập đường dây nóng, làm đầu mối tiếp nhận thông tin công dân tỉnh Lâm Đồng đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng đăng ký trở về địa phương, tổng hợp số lượng đăng ký và danh sách hành khách cụ thể gửi UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi rời thành phố Đà Nẵng. Trao đổi, thống nhất với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng địa điểm tập kết hành khách để đón công dân về địa phương Lâm Đồng. Liên hệ, thông báo công dân đã đăng ký về thời gian, địa điểm, phương tiện và các quy định cần tuân thủ trong quá trình vận chuyển. Xây dựng phương án dẫn đường, giám sát trong quá trình vận chuyển từ khu vực tập kết đến địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn trong quá trình đón, vận chuyển công dân về địa phương; hướng dẫn công dân các quy định cần tuân thủ trong quá trình vận chuyển để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm Covid-19, tuyệt đối không để dịch bệnh phát tán ra cộng đồng; đảm bảo trang phục bảo hộ, hóa chất khử khuẩn… Hướng dẫn lái xe và nhân viên đi cùng các biện pháp cụ thể phòng chống lây nhiễm Covid-19. Rà soát, phân loại các trường hợp để áp dụng biện pháp cách ly theo quy định; hướng dẫn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cách ly tập trung để tiếp nhận các trường hợp cách ly.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan chuẩn bị phương tiện vận chuyển; xây dựng phương án cụ thể vận chuyển công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương, chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của Sở Y tế; lập dự toán chi phí vận chuyển, gửi cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu kinh phí tổ chức đón công dân từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng, đơn vị tiếp nhận thông tin để người dân chủ động đăng ký nhận hỗ trợ đưa về nơi cư trú.

An Nhiên (Báo Lâm Đồng, 25/08/2020)

Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202008/ho-tro-cong-dan-tinh-lam-dong-dang-tam-tru-tai-thanh-pho-da-nang-tro-ve-dia-phuong-3019035/