Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa công bố, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 13.647/13.711 thí sinh được công nhận tốt nghiệp (bao gồm cả thí sinh tự do); đạt tỷ lệ 99,56%. 

Thí sinh tỉnh Lâm Đồng kết thúc môn thi cuối cùng

Trong đó, thí sinh hệ THPT có 13.188/13.229 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,69%; thí sinh hệ GDTX có 453/472 thí sinh, đạt tỷ lệ 95,97%. Riêng đối với thí sinh tự do có 6/10 thí sinh, đạt tỷ lệ 60,00%.

Toàn tỉnh có 40 đơn vị có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%; trong đó, 36/59 trường THPT và 4/8 trung tâm GDTX-GDNN. Số thí sinh đạt điểm cao của các môn thi như sau: 13 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn; 4 thí sinh đạt điểm 9,6 môn Toán; 5 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Vật lý; 2 thí sinh đạt 10,0 điểm môn Hóa học; 4 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Sinh học; 3 thí sinh đạt điểm 10,0 môn Tiếng Anh; 10 thí sinh đạt 10,0 điểm môn Lịch sử; 6 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Địa lý và 31 thí sinh đạt điểm 10,0 môn Giáo dục công dân. 

Học sinh có điểm xét tốt nghiệp cao nhất là Tống Lê Vân Khánh, Trường THPT Đức Trọng với tổng điểm là 10,14 (điểm các môn: Toán 9,0; Ngữ văn 9,0; tiếng Anh 10,0; bài thi Khoa học tự nhiên 8,08. Học sinh này có điểm trung bình lớp 12 là 9,6, điểm khuyến khích 4,0; diện xét tốt nghiệp thuộc diện 2.  

M. Đạo (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202207/lam-dong-do-tot-nghiep-thpt-dat-9956-3127481/index.htm