Ngày 19/10, UBND huyện Lạc Dương ra thông báo tạm ngưng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung Khu điều hành (cũ) Nhà máy Thủy điện Đạ Khai, xã Đạ Nhim. Đây là cơ sở cách ly tập trung đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng hoạt động do không còn người vào cách ly tập trung.

Khu cách ly tập trung Đạ Khai (xã Đạ Nhim, Lạc Dương) là cơ sở đầu tiên trong tỉnh tạm ngưng hoạt động do không còn người vào cách ly tập trung

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, chỉ thực hiện cách ly tập trung đối với những trường hợp F1, những trường hợp còn lại thực hiện sàng lọc, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Do đó, UBND huyện thông báo đến Ban điều hành và các thành viên phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung Khu điều hành (cũ) Nhà máy Thủy điện Đạ Khai, xã Đạ Nhim tạm ngưng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Các thành viên trở lại cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cho đến khi có thông báo mới, sẵn sàng tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

An Nhiên (Báo Lâm Đồng, 19/10/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202110/khu-cach-ly-tap-trung-dau-tien-tam-ngung-hoat-dong-3084700/