Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thiện Thuật – Chủ tịch UBND xã Đam B’ri, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý để xảy ra sai phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. 

Xây dựng homestay và mở đường trái phép tại hẻm 71 Trần Nhật Duật nối hẻm 36 Nguyễn An Ninh (xã Đam B’ri) xảy ra kéo dài khiến Chủ tịch UBND xã Đam B’ri bị kỷ luật cảnh cáo

Cụ thể, trong thời gian từ từ đầu tháng 3/2023, người dân liên tục phản ánh về tình trạng xây dựng homestay và làm đường giao thông trái phép xảy ra tại hẻm 71 đường Trần Nhật Duật nối hẻm 36 đường Nguyễn An Ninh (Thôn 5, xã Đam B’ri). Thế nhưng vụ việc không được giải quyết, xử lý dứt điểm mà để kéo dài và gia tăng vi phạm gây bức xúc trong dự luận quần chúng nhân dân.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 12/12/2023, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã trực tiếp kiểm tra các vi phạm. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Thiện Thuật để xem xét trách nhiệm và thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng liên quan đến vi phạm nói trên.

Sau 15 ngày, các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng trái phép nói trên vẫn không được khắc phục, xử lý. Căn cứ các quy định, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thiện Thuật – Chủ tịch UBND xã Đam B’ri.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cũng đã ký các quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND xã Đam B’ri; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Thuận – công chức Địa chính, Xây dựng và Môi trường xã Đam B’ri.

Hải Đường (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/phap-luat/202401/bao-loc-de-xay-ra-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-chu-tich-ubnd-xa-dam-bri-bi-ky-luat-canh-cao-a551ffa/