Bảo Lộc sẽ có Trung tâm Thương mại Vincom Plaza

UBND thành phố Bảo Lộc vừa cho biết: Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định chủ trương đầu tư số 704/QĐ – UBND về việc “Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam”.

img1-636254351231214878 (1)

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư, là Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam (Trụ sở chính tại số 72, đường Lê Thánh Tôn và 45A, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh), triển khai đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc. Địa điểm đầu tư tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 11, diện tích 4.360,8 m2 (số 83, đường Lê Hồng Phong, phường I, thành phố Bảo Lộc).

Tổng mức đầu tư Dự án là 187,3 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm. Thời gian và tiến độ xây dựng Dự án là 1,5 năm, kể từ khi cấp Quyết định chủ trương đầu tư. UBND tỉnh cũng đã có cơ chế ưu đãi nhà đầu tư là miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất đối với diện tích đất thuê của Nhà nước; miễn tiền thuê đất 7 năm đối với diện tích đất thuê của Nhà nước để thực hiện Dự án đầu tư tại địa bàn thành phố Bảo Lộc.

XL (Báo Lâm Đồng, 14/4/2017)