Sáng 6/1, UBND tỉnh có văn bản thống nhất thời gian tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (thành phố Đà Lạt) theo đề xuất của Ban Quản lý dự án giao thông dự kiến vào ngày 10/2/2023 và yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khởi công công trình này. 

Sẽ đóng đèo Prenn tạm thời trong quá trình thi công mở rộng và nâng cấp trong năm 2023

Đặc biệt, để chuẩn bị cho việc khởi công dự án mở rộng đèo Prenn thuận lợi, đúng tiến độ, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý giao thông tỉnh và UBND thành phố Đà Lạt xây dựng phương án và tổ chức phân luồng giao thông để thực hiện đóng đèo Prenn trong quá trình thi công công trình, đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện được thông suốt, an toàn; sớm trình báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Ban Quản lý rừng Lâm Viên và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm khẩn trương hoàn thành thủ tục lập hồ sơ khai thác tận dụng lâm sản theo quy định và tiến hành chặt hạ cây để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình ngay sau Lễ khởi công công trình.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các hộ dân hai bên tuyến để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai công trình và phải hoàn thành trong quý I/2023.

Tổ chức di dời đường dây viễn thông ra khỏi phạm vi thi công tuyến đường để phục vụ thi công công trình.

Nguyễn Nghĩa (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202301/chuan-bi-day-du-cac-dieu-kien-de-khoi-cong-du-an-nang-cap-mo-rong-deo-prenn-vao-ngay-102-3152713/