Công an thành phố Đà Lạt đã chính thức ngừng cung cấp CMND 9 số và triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. 

Công an Đà Lạt thực hiện lăn tay để cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân

Hoạt động trên thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, đó là yêu cầu công an các đơn vị, địa phương dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp CMND 9 số từ ngày 25/1/2021 để chuyển sang cấp CCCD gắn chíp điện tử. Trong khi chờ hệ thống cấp CCCD gắn chíp điện tử được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của công dân trong giai đoạn hiện nay, công an các đơn vị, địa phương (đã được cung cấp thiết bị, máy móc) trước mắt ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp điện tử đối với những trường hợp sau: công dân đủ 14 tuổi chưa từng cấp CMND 9 số; công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng đã bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết hạn sử dụng; trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị mất…  

Sau khi được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống CCCD mới được triển khai đồng bộ sẽ tiến hành thực hiện cấp CCCD cho toàn bộ công dân trên phạm vi toàn thành phố theo quy định. 

Được biết thành phố Đà Lạt hiện có trên 220.000 người dân có hộ khẩu thường trú, trong đó có trên 170.000 người đã có CMND 9 số sẽ được cấp đổi CCCD có gắn chíp điện tử. Hiện nay Công an TP Đà Lạt đang triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử tại khu vực Trung tâm hành chính Đà Lạt. Sau khi cấp bổ sung thiết bị sẽ tiếp tục triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử lưu động tại các phường, xã trên địa bàn.

Đam Trọng (Báo Lâm Đồng, 24/02/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202102/da-lat-trien-khai-cap-can-cuoc-cong-dan-co-gan-chip-dien-tu-3044803/