Ngày 9/1, UBND Thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Phòng Y tế thành phố Đà Lạt, Trung tâm Y tế Đà Lạt và UBND các phường, xã triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho F0 đang điều trị tại nhà

Theo chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Quyết định số 4349 /QĐ- BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại cộng đồng, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu UBND các phường, xã thành lập ngay các Tổ chăm sóc người nhiễm Covid – 19 tại cộng đồng để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động phường, xã trong công tác phòng, chống dịch; quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại địa phương. Tổ chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại cộng đồng chịu sự điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn y tế của Trạm Y tế hoặc Trạm Y tế lưu động các phường, xã.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Covid -19 tại cộng đồng phối hợp với Tổ chăm sóc người nhiễm Covid -19 tuyên truyền, hỗ trợ cho Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động tại địa phương thực hiện việc quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại nhà và các hoạt động khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Trung tâm Y tế Đà Lạt phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn về chuyên môn y tế cho UBND các phường, xã thực hiện Tổ chăm sóc người nhiễm Covid -19 tại cộng đồng.

Phòng Y tế kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thành lập và hoạt động của các Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại các phường, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Theo Hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng của Bộ Y tế: Mỗi tổ dân phố, thôn, xóm, ấp, khu dân cư (dưới cấp xã), tòa nhà hoặc cụm nhà cao tầng (gọi chung là Tổ dân cư) có tổ chức cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà có thể thành lập một hoặc nhiều Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; mỗi Tổ có thể chăm sóc tại nhà cho khoảng 10 -20 người nhiễm Covid-19 được cách ly tại nhà.

Mỗi Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng có ít nhất 3 người. Tổ trưởng Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân cư hoặc Trưởng ban quản lý tòa nhà, khu chung cư. Tổ phó Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng là 1 nhân viên y tế được huy động từ trạm y tế cấp xã hoặc nhân viên y tế khu phố, thôn, ấp, nhân viên y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, nhân viên y tế tình nguyện hoặc nhân viên y tế huy động từ các địa phương khác. Các thành viên khác của Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng là những người đang sinh sống trong tổ dân cư, chọn những người nhiệt tình, nắm vững địa bàn và có sức khỏe tốt. Các thành viên có thể huy động từ các tổ chức, đoàn thể xã hội trên địa bàn như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Doanh nghiệp xã hội, Tổ chức dựa vào cộng đồng và những người từng mắc Covid-19 nay đã khỏi… Những người tham gia Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, trừ những người đã nhiễm Covid-19.

Hiện, TP Đà Lạt có số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà là 482 ca, Đức Trọng 420 ca, Đơn Dương 222 ca, Lâm Hà 70 ca, Đam Rông 19 ca, TP Bảo Lộc 239 ca, Bảo Lâm 505 ca, Đạ Huoai 14 ca, Đạ Tẻh 4 ca.

An Nhiên (Báo Lâm Đồng, 9/1/2022)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202201/da-lat-trien-khai-to-cham-soc-nguoi-nhiem-covid-19-tai-cong-dong-3098031/