Sáng 16/9, UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản thống nhất về việc cho hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh đi và đến các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Kiểm soát các phương tiện đi và đến huyện Đạ Tẻh, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các địa phương và theo đề nghị của UBND huyện Đạ Tẻh, ngày 26/7, Sở Giao thông Vận tải đã có thông báo về việc cập nhật, bổ sung danh mục tuyến vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đi và đến địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có nội dung tiếp tục ngừng hoạt động vận tải hành khách cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch nội tỉnh đi và đến huyện Đạ Tẻh và duy trì việc hạn chế số chuyến xe ngày của các tuyến cố định nội tỉnh đi và đến huyện Cát Tiên.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ bản dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát được, do vậy Sở Giao thông Vận tải thống nhất việc mở lại hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch nội tỉnh đi và đến huyện Đạ Tẻh. Đồng thời, cho phép hoạt các tuyến có định nội tỉnh đi và đến huyện Cát Tiên hoạt động trở lại theo biểu đồ đã được chấp thuận.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị hoạt động vận tải hành khách phải đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản quy định, hướng dẫn trước đây và các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương nơi có hành trình chạy xe ngang qua, đi và đến.

Thân Thu Hiền (Báo Lâm Đồng, 16/09/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202109/da-teh-cat-tien-hoat-dong-tro-lai-cac-tuyen-van-tai-hanh-khach-noi-tinh-3079181/