Ngày 4/1, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã phối hợp với UBND xã Hiệp An tổ chức lực lượng cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Bùi Hải Đảo (trú tại thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt).

Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình trên đất lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật

Ông Bùi Hải Đảo đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 2.167 m2, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 267C, xã Hiệp An do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Tại vị trí vi phạm, ông Bùi Hải Đảo đã dựng nhà kính, kết cấu khung sắt, cao trung bình 3,5 m.  

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng và xã Hiệp An đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ toàn bộ công trình trên đất lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật. Đây là việc làm nhằm tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. 

Sau khi phá dỡ, UBND xã Hiệp An đã bàn giao diện tích đất lấn chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Đồng thời, ông Bùi Hải Đảo phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5, điều 85, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

N.Minh (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202301/duc-trong-cuong-che-pha-do-cong-trinh-trai-phep-tren-dat-lam-nghiep-3152488/