Ngày 20/6, khoảng 3.200 giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 6 theo Chương trình giáo dục năm 2018. Hình thức tập huấn trực tuyến toàn quốc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. 

Tập huấn bộ môn Lịch sử

Tại tỉnh Lâm Đồng, thiết lập cầu trực tuyến trên các trường có bậc THCS theo cụm trường trên mỗi địa bàn, mỗi điểm cầu tập huấn một môn học. Chương trình lớp 6 năm học 2021-2022 gồm có 12 môn học: Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh; Giáo dục công dân; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Tin học; Công nghệ; Âm nhạc; Mĩ thuật; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Trước đó, ngày 4/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh năm học 2021-2022 gồm 28 cuốn, trong đó 26 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 6 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và 1 cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổng số học sinh lớp 6 được UBND tỉnh phê duyệt tuyển sinh là 21.205 học sinh. Trong đó, các trường dân tộc nội trú 540 học sinh; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 1.750 học sinh và các trường trực thuộc 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo 18.915 học sinh.

M. Đạo (Báo Lâm Đồng, 20/06/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202106/bat-dau-tap-huan-su-dung-sach-giao-khoa-lop-6-3062568/