Tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công 2 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh là Dự án Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, mốc đặt ra là vào ngày 2/9/2023 thay vì đầu Quý IV/2023 như mục tiêu đề ra trước đây.

Một đoạn cao tốc Liên Khương – Prenn

Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến Tân Phú – Bảo Lộc và cũng đã đề xuất Chính phủ một số vấn đề liên quan dự án. Và từ ngày 15/5, tỉnh Lâm Đồng sẽ bắt đầu tổ chức cắm mốc trên toàn tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương và địa phương cũng đang cố gắng hoàn tất các thủ tục khác để sớm khởi công.

Đây là dự án cao tốc theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với 4 làn xe. Tỉnh lâm Đồng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai để có thể hoàn thành tuyến cao tốc vào năm 2026 và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Nguyễn Nghĩa (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xa-hoi/202305/co-gang-day-nhanh-tien-do-de-khoi-cong-2-du-an-cao-toc-vao-ngay-29-a7311be/