Lâm Đồng: Đăng tải, chia sẻ công khai thông tin về các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là hành vi vi phạm pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng ngày 10/8 đã có công văn hỏa tốc gởi các cơ quan chức năng; các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị, địa phương trong tỉnh khuyến cáo về việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội Lâm Đồng. 

Nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin không chính xác về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, qua công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy nhiều cá nhân, tổ chức thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin các báo cáo nhanh, quyết định cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trên mạng xã hội.

Việc chia sẻ, đăng tải công khai trên mạng xã hội các văn bản mang tính chất thông tin nội bộ như: Báo cáo nhanh, quyết định cách ly của các cơ quan phòng chống dịch Covid-19 là hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các hành vi trên đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Để đảm bảo việc sử dụng thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định, đúng thẩm quyền và mục đích, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khi phát hành văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 cần xác định rõ phạm vi lưu hành văn bản. Nếu là văn bản lưu hành nội bộ thì sử dụng chỉ dẫn về phạm vi lưu hành là “lưu hành nội bộ” theo quy định tại khoản 3, Điều 8 và điểm c, khoản 2, phần III, Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận diện được phạm vi lưu hành của văn bản nhằm tránh sử dụng văn bản lưu hành nội bộ chia sẻ, đăng tải trên mạng xã hội. Đồng thời, quán triệt, khuyến cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu các quy định pháp luật khi đăng tải, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội nhằm tránh vi phạm pháp luật (đăng tải, chia sẻ, sử dụng văn bản sai mục đích; không có chức năng phòng chống dịch nhưng lại chia sẻ văn bản nội bộ dùng trong phòng chống dịch).

PV (Báo Lâm Đồng, 11/08/2020)

Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202008/dang-tai-chia-se-cong-khai-thong-tin-ve-cac-truong-hop-nghi-nhiem-covid-19-la-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-3016955/