Sáng 6/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 203 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Di Linh nhiều nhất với 50 ca, Đức Trọng 40 ca, Bảo Lộc 29 ca, Lâm Hà 22 ca, Đà Lạt 18 ca, Đạ Huoai 16 ca, Bảo Lâm 15 ca, Đơn Dương 7 ca, Lạc Dương và Đạ Tẻh đều 3 ca.

Song song với công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch thì tỉnh Lâm Đồng cũng tập trung triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Tại TP Đà Lạt, 18 ca mới: Tiếp tục phát hiện 13 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Xuân Trường 3 ca, các Phường 1, Phường 2, Trạm Hành đều 2 ca, các Phường 4, Phường 6, Phường 10, Phường 12 đều 1 ca. Đồng thời, thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. Hiện, TP Đà Lạt chỉ còn xã Xuân Thọ ở cấp độ 1 (bình thường mới, vùng xanh), còn 15 phường, xã lên cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình).

Tại Di Linh, 50 ca mới: Tiếp tục phát hiện 30 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Tân Thượng 24 ca, Gia Hiệp 6 ca. Thêm 19 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. Xã Gia Hiệp và Tân Thượng nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam).

Tại Đức Trọng, 40 ca mới; trong đó, tiếp tục phát hiện 39 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Liên Nghĩa 14 ca, Đà Loan 11 ca, Bình Thạnh 7 ca, Phú Hội 6 ca, Ninh Gia 1 ca. Thêm 1 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Đơn Dương, thêm 7 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Lạc Dương, thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định

Tại Lâm Hà, 22 ca mới: Tiếp tục phát hiện 11 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Mê Linh 4 ca, thị trấn Nam Ban 3 ca, Tân Thanh 2 ca, các xã Đạ Đờn, Phi Tô đều 1 ca. Đồng thời, thêm 11 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Bảo Lộc, 29 ca mới: Tiếp tục phát hiện 8 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường 1 và xã Lộc Nga đều 3 ca, Đại Lào 2 ca. Bên cạnh đó, có 18 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Tại Bảo Lâm, 15 ca mới: Tiếp tục phát hiện 8 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Lộc Thành 6 ca, thị trấn Lộc Thắng và Lộc An đều 1 ca. Thêm 7 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Đạ Huoai, 16 ca mới: Tiếp tục phát hiện 12 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Madaguoi 11 ca, xã Đạ Oai 1 ca; thêm 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định. Thị trấn Madaguoi nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao (cấp 3, vùng cam), xã Đạ Oai vẫn ở cấp độ nguy cơ rất cao (cấp 4, vùng đỏ).

Tại Đạ Tẻh, thêm 3 ca; trong đó, 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 12.727 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.757 người, cách ly tập trung 904 người và cách ly tại nhà 9.066 người.

Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 4.365 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.757 ca, ra viện 1.593 ca, tử vong 11 ca, về địa phương khác 4 ca.

An Nhiên (Báo Lâm Đồng, 6/12/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202112/ghi-nhan-203-ca-covid-19-moi-3-xa-len-cap-do-nguy-co-cao-3092639/