UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, rà soát khối lượng công việc đã thực hiện trong công tác chuẩn bị đầu tư, khẩn trương lập thủ tục thanh toán theo đúng quy định, làm cơ sở giải ngân vốn được bố trí kế hoạch năm 2024.

Hai tuyến cao tốc khi hoàn thành, kết nối với cao tốc Liên Khương và đèo Prenn vừa được mở rộng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Lạt với các tỉnh, thành phía Nam.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh khẩn trương, tập trung hoàn thiện các hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và hồ sơ đánh giá tác động môi trường của 2 dự án đường cao tốc; bám sát các bộ, ngành Trung ương, kịp thời hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định, nhanh chóng giải ngân vốn được bố trí kế hoạch năm 2024. 

UBND huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các khu dân cư, tái định cư phục vụ tái định cư cho 2 dự án cao tốc; chuẩn bị trước các điều kiện và hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thành phần đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện: Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc tập trung kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 2 dự án cao tốc; bám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án, đảm bảo điều kiện giải ngân vốn theo quy định.

Hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đang được khẩn trương thực hiện các bước thủ tục để khởi công trong năm 2024. 

Diễm Thương (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/kinh-te/202406/khan-truong-hoan-tat-thu-tuc-dau-tu-giai-ngan-von-cho-2-du-an-cao-toc-af20a6a/