UBND tỉnh Lâm Đồng không thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Đam Rông theo đề xuất của địa phương.

Khu vực trung tâm huyện Đam Rông

Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Đam Rông tại Tờ trình số 52 ngày 20/5/2024 về việc xin bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Đam Rông (30/12/2004 – 30/12/2024); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 788 ngày 5/6, UBND tỉnh không thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Đam Rông. 

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đam Rông sử dụng kinh phí vận động xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (nếu có) đưa vào kế hoạch bắn pháo hoa nhân dịp chào đón năm mới 2025.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kế hoạch bắn pháo hoa của các địa phương nhân dịp chào đón năm mới 2025; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

C.Thành (LĐ Online)

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202406/khong-dong-y-cho-dam-rong-ban-phao-hoa-dip-ky-niem-20-nam-thanh-lap-huyen-0e111ac/