Sáng 7/12, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Ghi nhận 97 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, Đức Trọng 40 ca, Lâm Hà và Bảo Lộc đều 15 ca, Đà Lạt 9 ca, Đạ Huoai 6 ca, Bảo Lâm 4 ca, Di Linh và Đạ Tẻh đều 3 ca, Cát Tiên 2 ca.

Sàng lọc SARS-CoV-2 cộng đồng tại huyện Di Linh

Tại TP Đà Lạt, 9 ca mới: Tiếp tục phát hiện 5 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường 6 có 2 ca, các Phường 2, Phường 4, Phường 10 đều 1 ca. Đồng thời, thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Tại Đức Trọng, 40 ca mới: Tiếp tục phát hiện 30 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Đà Loan 11 ca, thị trấn Liên Nghĩa 10 ca, Ninh Gia 5 ca, Phú Hội 2 ca, các xã Hiệp Thạnh, Tân Hội đều 1 ca. Thêm 10 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Lâm Hà, 15 ca mới: Tiếp tục phát hiện 12 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Nam Ban 7 ca, Đông Thanh 3 ca, các xã Gia Lâm, Phú Sơn đều 1 ca. Thêm 3 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Bảo Lộc, 15 ca mới: Tiếp tục phát hiện 8 bệnh nhân trong cộng đồng tại Phường Lộc Tiến 5 ca, B’Lao 2 ca, Đại Lào 1 ca. Đồng thời, có 5 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 2 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Tại Bảo Lâm, 4 ca mới: Tiếp tục phát hiện 2 bệnh nhân trong cộng đồng tại xã Lộc An; thêm 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Tại Di Linh, thêm 3 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại xã Gung Ré.

Tại Đạ Huoai, 6 ca mới: Tiếp tục phát hiện 5 bệnh nhân trong cộng đồng tại thị trấn Madaguoi 4 ca, Đạ P’loa 1 ca và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Tại Đạ Tẻh, 3 ca mới; trong đó, 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch.

Tại Cát Tiên, thêm 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đã cách ly theo quy định.

Hiện, toàn tỉnh đang cách ly 12.221 trường hợp phòng dịch Covid-19; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 2.492 người, cách ly tập trung 909 người và cách ly tại nhà 8.820 người.

Đến nay, Lâm Đồng có tổng số 4.462 ca Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 2.492 ca, ra viện 1.955 ca, tử vong 11 ca, về địa phương khác 4 ca.

An Nhiên (Báo Lâm Đồng, 7/12/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202112/sang-712-co-6597-ca-covid-19-moi-phat-hien-trong-cong-dong-3092822/