Ngày 17/4, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác đối với 4 trưởng ban quản lý bảo vệ rừng để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vì đề mất rừng.

Rừng bạch tùng tự nhiên bị tàn phá ở Lâm Hà

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ, gồm: Phi Liêng, Sêrêpốk (huyện Đam Rông), Lâm Hà (huyện Lâm Hà), đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương). Lý do tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý trong năm 2020 và Quý 1 năm 2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với hạt trưởng các hạt kiểm lâm cùng các cá nhân liên quan theo qui định, do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; ban lâm nghiệp xã, phường, xã, thị trấn và các cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 680 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, có 45,5 ha rừng bị phá, thiệt hại hơn 2.472 m3 gỗ. Riêng Quý 1 năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 152 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 12% so với cùng kỳ 2020), 10,5 ha rừng bị phá (tăng 42%), thiệt hại hơn 1.000 m3 (tăng 121%) gỗ các loại.

Trên cơ sở đánh giá mức độ, ngành chức năng xác định 4 đơn vị chủ rừng trên đã để xảy ra nhiều thiệt hại lớn về diện tích và khối lượng lâm sản thiệt hại, cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Thụy Trang (Nguồn Báo Lâm Đồng, 17/04/2021)

Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202104/tam-dinh-chi-cong-tac-4-truong-ban-quan-ly-rung-phong-ho-3052730/