Lịch cúp điện Lâm Đồng

Thông tin về lịch cúp điện tại TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc và các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng

Truy cập trang web Trung tâm CSKH Điện lực miền Nam để xem thông tin
https://www.cskh.evnspc.vn/TraCuu/LichNgungGiamCungCapDien

Hotline trung tâm CSKH của Điện lực miền Nam: 1900100619009000

Thông tin thêm:

 • Điện lực Đà Lạt: 0263 3510498
 • Điện lực Bảo Lộc: 0263 3866886
 • Điện lực Đức Trọng: 0263 3841600
 • Điện lực Di Linh: 0263 3870314
 • Điện lực Bảo Lâm: 0263 2242604
 • Điện lực Lâm Hà: 0263 2218319
 • Điện lực Cát Tiên: 0263 3884020
 • Điện lực Đam Rông: 0263 2246272
 • Điện lực Đạ Huoai: 0263 3939222
 • Điện lực Đạ Tẻh: 0263 3880333
 • Điện lực Đơn Dương: 0263 3847316
 • Điện lực Lạc Dương: 0263 3839678