Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 15/8, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Vì vậy, chủ xe nếu chuyển quyền sở hữu xe bắt buộc phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biến số xe, nếu không thực hiện sẽ bị phạt theo quy định.

Cán bộ Phòng CSGT làm thủ đục đăng ký biển số định danh cho nhân dân

PHẢI LÀM THỦ TỤC THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE TRONG VÒNG 30 NGÀY

Tại điểm b, khoản 4, Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, quy định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe bắt buộc phải thực hiện thủ tục thu hồi. Khi chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển số xe sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Mức xử phạt đối với chủ xe “Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe”  được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, đối với mô tô, xe máy sẽ bị phạt từ 800 ngàn  đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; 1,6 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức (điểm e, khoản 5, điều 30, Nghị định 100). Đối với ô tô, nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 4 – 8 triệu đồng đối với tổ chức (điểm c, khoản 7, điều 30, Nghị định 100).

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Theo hướng dẫn của Phòng CSGT Công an tỉnh, các bước thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe như sau:

Bước 1: Chủ xe đứng tên trong đăng ký xe đăng nhập cổng Dịch vụ công Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.gov.vn và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe. Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử, cung cấp mã hồ sơ đăng ký cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Bước 2: Chủ xe đứng tên trong đăng ký xe nộp hồ sơ bao gồm:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung.

– 02 bàn chà số máy, số khung.

– Chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Trường hợp mất đăng ký hoặc biển số thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi.

– Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe như: Hợp đồng mua bán xe….. (bản gốc và 1 bản phô tô).

Thái An – Nguyễn Nghĩa (Báo Lâm Đồng)

Nguồn: http://baolamdong.vn/phap-luat/202308/phat-chu-xe-den-2-trieu-dong-neu-khong-lam-thu-tuc-thu-hoi-dang-ky-bien-so-xe-0f60cec/