Chiều 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI.

14 giờ 00′:

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V đã trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VI.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 đồng chí, 1 đồng chí luân chuyển từ tỉnh về, nên số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 42 đồng chí.

Ngoài ra, Đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa V trình Đại hội cũng nêu rõ về cơ cấu giới tính, dân tộc và độ tuổi; cơ cấu theo lĩnh vực công tác.

Do công tác cán bộ của thành phố tiếp tục phải sắp xếp sau Đại hội, vì vậy, tại Đại hội các đại biểu chỉ bầu 41/42 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI. Dự kiến, danh sách giới thiệu để Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 46 đồng chí (số dư so với dự kiến bầu là 5 đồng chí, đạt 10,86%).

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI

14 giờ 20′:

Sau khi thông qua số lượng cấp ủy viên khóa mới, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về Đề án nhân sự và ứng cử, đề cử.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

Kết quả thảo luận tổ, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử. Đại hội đã thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 46 đồng chí với 100% đại biểu biểu quyết đồng ý.

14 giờ 45′:

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Đoàn chủ tịch, hướng dẫn một số nội dung trong quy chế bầu cử theo Điều lệ Đảng

Để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 7 đồng chí và được 100% đại biểu nhất trí về số lượng cũng như nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu làm việc
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI
Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu

15 giờ 15′:

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiếp tục với các tham luận góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đậu Xuân Bảo – Phó Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc tham luận nội dung “Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thành phố”
Đồng chí Lưu Tuấn Tú – Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thanh tham luận nội dung “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào có đạo”
Đồng chí Cao Văn Lộc – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc tham luận nội dung “Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức thực hiện tốt các phương án diễn tập theo NQ 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm phương án sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ”

16 giờ 15′:

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Ban kiểm phiếu đã thực hiện xong việc kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đồng chí Lê Trọng Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

Theo đó, kết quả kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra 253 phiếu, tổng số phiếu thu vào 253 phiếu, số phiếu hợp lệ 253 phiếu. 

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo quy định, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V để Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tại Đại hội, không có đại biểu nào giới thiệu thêm vào danh sách lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI. 100% đại biểu nhất trí với danh sách lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Triệu.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI

Sau khi Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu điều hành phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI

Kết thúc ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành công tác Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Trong phiên bế mạc vào sáng 10/7, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và hoàn tất một số nội dung của chương trình Đại hội, Báo Lâm Đồng Online sẽ tiếp tục gởi đến quý độc giả nội dung của buổi làm việc này. 

Thực hiện: Hữu Sang – Khánh Phúc – Văn Báu – Hoàng Anh (Báo Lâm Đồng, 09/07/2020)

Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202007/tien-hanh-bau-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-bao-loc-khoa-vi-3011969/