Nếu dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt của khách hàng không khớp với dữ liệu trên căn cước công dân gắn chip, khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng, khách hàng buộc phải ra quầy giao dịch. Đây chỉ là một trong những trường hợp mà khách hàng phải ra quầy ngân hàng để thực hiện giao dịch kể từ ngày 1/7.

Quyết định 2345/QĐ-NHNN nhằm triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc giao dịch của khách hàng – nhất là các giao dịch lớn từ 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày đều buộc phải xác thực sinh trắc học. Đáng chú ý, dữ liệu sinh trắc học này phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu trên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Ngoài ra khách hàng nạp tiền vào ví điện tử từ trên 10 triệu đồng hoặc giao dịch liên ngân hàng ra nước ngoài đều yêu cầu phải xác thực với dấu hiệu sinh trắc học được kiểm tra đảm bảo.

Các giao dịch thanh toán ở các đơn vị chấp nhận tin cậy đã được các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác thực sẽ không phải thực hiện sinh trắc học như thanh toán điện, nước, viện phí học phí. Để đảm bảo an toàn, nếu tổng mức giá trị thanh toán trên 100 triệu đồng, các giao dịch thanh toán tiếp theo sẽ được yêu cầu thực hiện sinh trắc học.

Theo Quyết định 2345, dữ liệu sinh trắc học mà các ngân hàng thu thập được buộc phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân (CCCD) do chính cơ quan công an công an cấp; hoặc xác thực bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh điện tử tạo lập; hoặc khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức cung ứng dịch vụ đã được kiểm tra, đối chiếu với căn cước công dân gắn chip, VneID.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, các khách hàng sẽ buộc phải ra quầy giao dịch ngân hàng để thực hiện chuyển tiền trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, khách hàng chưa có căn cước công dân gắn chip, chỉ có chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cũ.

Thứ hai, khách hàng chưa thể cập nhật sinh trắc học trên app ngân hàng và được xác thực đã hoàn thành do lỗi kỹ thuật từ hệ thống.

Thứ ba, khách hàng đã xác thực thành công dữ liệu sinh trắc học trên app ngân hàng. Tuy nhiên, từ sau 1/7, khi thực hiện giao dịch, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt của khách hàng nếu không khớp với dữ liệu trong căn cước công dân gắn chip (do thay đổi một số nét trên khuôn mặt dẫn tới dữ liệu không trùng khớp) tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển tiền, nạp tiền vào ví điện tử hay chuyển tiền liên ngân hàng, hoặc thanh toán các giao dịch khác với giá trị lớn, khách hàng cũng buộc phải ra quầy giao dịch.

Thứ tư, trường hợp ách tắc giao dịch trong một số ngày đầu tiên khi Quyết định 2345 chính thức có hiệu lực khiến giao dịch chuyển tiền giá trị lớn bị nghẽn, khách hàng cũng phải ra quầy nếu có nhu cầu.

Tùng Lâm (ANTT)

Nguồn: https://antt.nguoiduatin.vn/tu-17-4-truong-hop-buoc-khach-hang-phai-ra-quay-ngan-hang-neu-chuyen-khoan-tren-10-trieu-dong-16870.html