Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước có những diễn biến phức tạp, tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng, thường trực nguy cơ dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam và lây lan ra cộng đồng.

Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng là địa bàn các đối tượng nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng, lẩn trốn. Đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đặc biệt nguy hiểm và khó kiểm soát.

Trước tình hình đó, để góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn đời sống dân sinh và các hoạt động chính trị – xã hội trên địa bàn, Công an thành phố Bảo Lộc đề nghị các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nếu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về người nhập cảnh trái phép; các đối tượng, đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc có hành vi dung túng, bao che, chứa chấp người nhập cảnh trái phép; các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 như: không khai báo, trốn tránh khai báo y tế, trốn cách ly…

Khi phát hiện được một trong các đối tượng nêu trên, người dân liên hệ với cơ quan Công an gần nhất hoặc điện thoại cho đồng chí Phạm Đình Long – Phó đội trưởng Đội An Ninh Nhân Dân, Công an thành phố theo số: 02633.866.693 hoặc 0912.62.63.79.

Tuổi Trẻ Công an Bảo Lộc